Slevy

Regulamin Sklepu

I. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez spółkę AT-OUTLET SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w Częstochowie, ul. Białostocka 47, posługującą się numerem NIP 5732848991

2. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego AT-OUTLET.PL wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.

3. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

  • przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata)
  • za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera,
  • gotówką, przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu,

4. Koszt dostawy zakupionych produktów podawany jest do wiadomości Klienta przez pracowników AT-OUTLET S.C. przed dostawą towaru do Klienta.

5. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 10 dni roboczych.

6. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zaleca się sporządzić pisemnie i wysłać listem poleconym na adres siedziby naszej firmy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: info@athandel.pl.

7. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń sprzętu mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej  zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki.